از آنجا که قالب و سایز بندی همه برند ها یکسان نیست، پیدا کردن سایز مناسب به خصوص در خرید اینترنتی کفش، کمی سخت به نظر می رسد و بیشتر کاربران نگرانی این را دارند که به چه صورت سایز دقیق خود را خرید کنند و یا اگر خرید کردند و با سایز پای انها مغایرت داشت آیا امکان تعویض وجود دارد.آل اسپرت برای حل این مشکل، علاوه بر ارائه راهنمای اندازه گیری پا و انتخاب سایز، این امکان هم برای مشتریان خود گذاشته تا در صورت هر گونه مغایرت در سایز امکان بازگشت و تعویض محصول برای مشتری وجود داشته باشد.

اندازه گیری پا:

  • بر روی سطح صاف یک برگ کاغذ گذاشته و روی آن بایستید

  • از دور پای خود تصویری روی کاغذ بکشید

  • در شکل ترسیم شده، طول را از انتهای پاشنه تا بلندترین انگشت اندازه بگیرید

  • اندازه به دست آمده را با جدول سایز زیر مطابقت دهید

نکات قابل توجه در اندازه گیری پا:

  • در هنگاهم اندازه گیری میلیمتر اندازه هم بگیرید.

  • همیشه یک پا از پای دیگر بزرگ تر است، سعی کنید معیار اندازه گیریتان پای بزرگ تر باشد.

  • بهتر است پا را در ساعات پایانی روز اندازه بگیرید، زیرا در آن زمان در بزرگترین حالت خود قرار دارد.

  • پیشنهاد می شدود برای کفش های مناسب دویدن و کوهنوردی، نیم سایز بزرگ تر انتخاب کنید تا مقداری فضا برای حرکت پا وجود داشته باشد.

  • در صورت تردید میان دو سایز، سایز بزرگ تر را انتخاب کنید، زیرا در نهایت می توانید از کفی اضافه استفاده کنید.

جدول سایز بندی کفش های میزانو